Contact Us

Contact Us

Hãy liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì, hãy liên hệ với chúng tôi.


Thông tin liên hệ

Phone: 0869 145 476

Email: cskh@fucoidan.vn


Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu 8am to 5pm

Thứ Bảy - 9am to 12pm

Chủ Nhật - Nghỉ